Please insert a username to search

adam.tran

adam.tran

Go To the Steem Profile
Current Voting Power
Vote worth at 100% Voting Power:
SBD Worth:
Steem Worth:
Steem Power:
Accounts ID: 806381
Accounts Name: adam.tran
Recovery Account steem
Post Count 1,530
Voting Power: 9,038
Is Able To Vote true
Current Mana 576,200,308,690
Last Post 2019-09-12T18:25:03
Last Root Post 2019-05-28T07:04:00
Last Vote Time 2020-09-22T00:18:48
Post Bandwidth 0
Pending Claimed Accounts 0
Balance 1 STEEM
Balance 0 STEEM
SBD Balance 19 SBD
SBD Savings Balance 0 SBD
Steem Reward Balance 0 STEEM
SBD Reward Balance 0 SBD
Vesting Balance 0 STEEM
Vesting Reward Balance 35,691 VESTS
Vesting Reward Steem 18 STEEM
Vesting Shares 739,011 VESTS
Delegated Vesting Shares 101,481 VESTS
Recieved Vesting Shares 0 VESTS
Vesting Withdraw Rate 0 VESTS
Withdrawn 0
To Withdraw 0
Curation Rewards 48,374
Posting Rewards 342,731
Reputation: 5,394,497,796,590

Steem: 0.16$

2020-09-22 05:33:53

BitCoin: 10,452.96$

2020-09-22 05:33:53
Posts:
 • [Crowdin-Translation][Vietnamese] Node.js - Part 3: 1255 words
  crowdin-translation-vietnamese-node-js-part-3-1255-words
  Graphic uses free photo on Pixabay designed on Canva.com Repository https://github.com/nodejs/i18n Project Details Introduction: Node.js is an open-source, cross-platform JavaScript run-time environment that executes JavaScript code outside of a browser. Wikipedia Node.js is designed to build internet applications that are highly scalable, especially servers. Node.js runs in Chrome’s V8 engine supported by JavaScript.Node.js found in 2009 by Ryan Lienhart Dahl. Although Node.j ... more
  2018-10-30 14:39:21 Block Num: 27,263,437
 • Deleted
  interviewelvielinssvietnamstory-joincontesttowinsomesteembasicincomesharesand5sbd-857sw8rjvr
  Deleted. Pls don’t upvote ... more
  2018-10-13 19:56:15 Block Num: 26,780,542
 • Interview: @elvielins's Vietnam story - Join contest to win some Steem Basic Income shares and 5 SBD
  interviewelvielinssvietnamstory-joincontesttowinsomesteembasicincomesharesand5sbd-857sw8rjvr
  http://tranthetam.net/wp-content/uploads/2018/06/steemit-travel.jpeg Hi everyone, Today I’d love to share with you my interview with Elvie (@elvielins) and her trip to Vietnam not so long ago. The reason I did this interview is to show the gratitude to her for not only enjoying her trip but also whole-heartedly sharing her love about Vietnam to other Steemians on Steemit, Dlive…at the end of this interview, there is a mini-commenting-contest for you to win some SBD, SBI. But don’t be too excited ... more
  2018-10-13 19:43:24 Block Num: 26,780,285
 • My Actifit Report Card: September 19 2018
  actifit-adam-tran-20180919t194607318z
  Hi mọi người, Vì phải viết báo cáo mới được nhận upvote và token nên ngày nào cũng phải viết những post ngắn và không có nhiều thông tin thú vị này :( Đây là số bước đã đi trong khoảng 9 tiếng làm việc, ngoài ra không có hoạt động thể thao nào khác. 5916 Daily Activity,Walking Height 175 cm Weight 66 kg Body Fat % Waist cm Thighs ... more
  2018-09-19 19:46:09 Block Num: 26,089,822
 • My Actifit Report Card: September 18 2018
  actifit-adam-tran-20180918t181902762z
  Hôm qua là ngày nghỉ và cũng là lần đầu tiên đạt hơn 10k bước nhưng tiếc thay là Steem tiến hành Hardfork 20 bị lỗi trong nhiều tiếng đồng hồ, nên không có cơ hội đăng bài báo cáo lên để nhận thưởng. Hôm nay là ngày làm việc bình thường nên số bước vẫn ở trong khoảng trung bình. 6497 Daily Activity,Walking Height 175 cm Weight 66 kg Body Fat % Waist ... more
  2018-09-18 18:19:06 Block Num: 26,059,351
 • My Actifit Report Card: September 16 2018
  actifit-adam-tran-20180916t145806470z
  Ngày hôm nay vẫn đi bộ bình thường ở nơi làm việc. Khoảng cách không dài như đi khá nhiều. Tuy nhiên vẫn ít hơn hôm qua. Nếu đủ 5000+ bước thì post lên sẽ được nhận upvote và nhận số actifit Token tương ứng. 5410 Daily Activity,Walking Height 175 cm Weight 66 kg Body Fat % Waist cm Thighs cm Chest cm ... more
  2018-09-16 14:58:09 Block Num: 26,013,273
 • My Actifit Report Card: September 15 2018
  actifit-adam-tran-20180915t140418468z
  Xin chào mọi người! Hôm nay là ngày thứ 4 dùng thử. Nếu bạn có đọc cái bài viết review trước thì chắc có hiểu sơ sơ cái app hoạt động ntn. Tuy nhiên hiện tại mình vẫn chưa tìm hiểu thêm về SMT token của actifit nên chưa có chia sẻ gì được. Thông tin về dự án thì có thể đọc thêm ở @acitifit. Ngoài ra kênh discord của họ cũng rất hay chịu khó giao tiếp, bạn có thể tìm về trang blog của họ và lấy link discord cho việc thuận tiện trao đổi. Như họ nói thì khi đạt 5000 bước thì sẽ nhận được upvote ( ... more
  2018-09-15 14:04:21 Block Num: 25,983,404
 • My Actifit Report Card: September 13 2018
  actifit-adam-tran-20180913t144050186z
  Hi bạn, Hôm nay là ngày thứ 3 dùng thử actifit. Sau 2 lần trước dùng thử và không được trải nghiệm tốt thì lần này khá hơn rất nhiều. Mình có chui vào kênh Discord của họ và nói là app hoạt động không ổn lắm. Đặc biệt là không tự chạy ngầm khi không cầm và mở điện thoại. Ở bản cập nhật trên IOS này app chạy tốt hơn hẳn. Và đối chiếu với Apple Health thì số bước trùng nhau (theo như cách họ gợi ý kiểm tra xem app chạy đúng không) Giờ thì có thể yên tâm để máy trong túi hoặc trên người và đi bộ ... more
  2018-09-13 14:40:54 Block Num: 25,926,547

Json Metadata:

{
  "profile": {
    "profile_image": "https:\/\/cdn.steemitimages.com\/DQmeyKTt52TQvTi78HMJtTsDHakA8TEL4DdugC9YQZJMNLf\/Transparent.png",
    "name": "The NoodleMan",
    "about": "An introvert's inner voice",
    "location": "Steem Blockchain",
    "website": "https:\/\/busy.org\/@adam.tran",
    "cover_image": "https:\/\/i.imgur.com\/AXiMqqU.png"
  }
}
Time Account Amount Currency
Vote Average

You are a witness?

Do you want your name written here?
For only 10 Steem per month your name can be found here and in our public supporter list.

 Get in touch